veidekke

Leilegheiter markert med "kan kjøpast" under "P-plasser" får tilbod om kjøp av parkering til kr. 350.000,-. Resterande leilegheiter har ikkje rett til å kjøpe parkering.

Det arbeidast med å leggja til rette for elsykkel- og elbildeling i prosjektet. Med dette på plass vil du få tilgang til både bil og sykkel gjennom ei digital-løysing. 

Omkostningar kjem som tillegg til pris.

Meld din interesse